top of page
DYSTOPIA: Pro Gallery

DYSTOPIA

Punktem wyjścia dla naszych poszukiwań jest fenomen pojęcia dystopii. W dystopiach rozpadowi podlega znany nam system lub inaczej degeneracji ulega znany nam świat. W takim świecie przykładowo mogła nastąpić spektakularna apokalipsa, dramatyczne wydarzenie o skali globalnej, eskalacja napięć politycznych, lub dystopia mogła powstać na skutek pogłębiających się nierówności społecznych, katastrofy żywiołowej, lub poprzez niekontrolowany rozwój technologii a także rabunkową eksploatację środowiska naturalnego. A więc wiąże się

 z procesem głębokich przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych.


Przy takich zjawiskach swoboda jednostki zostaje ograniczona, w związku z tym obserwuje się często narastającą apatię lub pojawia się niepokój i strach. Poprzez pojęcie i towarzyszące dystopii zjawiska chcemy powiedzieć o lękach trawiącą jednostkę, by lepiej ją poznać, a tym samym zwrócić uwagę na jej problemy egzystencjalne a także na utrapienia i dylematy trawiące otaczający nas świat. 

Wierzymy, że pesymistyczne być może w obrazie wizje, choć budzące niepokój i drażniące w odbiorze, powinny stanowić dla odbiorcy ostrzeżenie odnośnie zagrożeń czyhających na ludzkość i skłonić go do namysłu na temat przyszłości. Poznawanie dystopii i towarzyszących jej zjawisk jest ważne, abyśmy pewnego dnia nie obudzili się w jednej z nich.


Cykl fotografii stroboskopowych a następnie wystawa w postaci serii plakatów papierowych i tkanin ilustruje twarze jakie przybieramy wobec pojawiającego się natłoku nowych informacji, których nie jesteśmy stanie racjonalnie przyjąć, twarze - maski pełne przejaskrawionych emocji. Ciało, które zdaje się mówić. Krzyczeć.Lub wymownie milczy. 


Zadajemy sobie pytania; Jaka będzie wizja nastrojów w niedalekiej przyszłości? Czy lubisz patrzeć przechodniom w oczy? Czy myślisz samodzielnie? Czy żyjesz w stanie permanentnej wojny? Czym jest napięcie społeczne?  Czy _big data_ sprowadza nas do pozycji w bazie danych? Kim będziesz?


Wernisaż wystawy fotografii miał miejsce w Teatrze BOTO w Sopocie w sierpniu 2018. 

Więcej informacji o projekcie: https://jacekszycht.com/show/dystopia

DYSTOPIA: Info
bottom of page